Kur'an Eczahanesi

İçinde bulunduğumuz zaman içerisinde hakikati arayan insanlara Kur’ân Eczâhanesi’nden Nurları her dilden ihtiyaçlarına ve fıtratlarına münasip devaları; Kur’an-ı Kerîm, Sünnet-i Seniyye ve Risale-i Nur Tefsiri’nden sunabilmek ve faydalı olabilmek için bütün dillerde tercümesi yapılmış, eserleri bir araya toplamaya çalıştık. Aşağıdaki drive butonuna tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Bütün Dünya Dillerinde

Risalei- Nur Külliyatını tek bir dijital platformda toplamaya çalışıyoruz. Bize destek olabilirizsiniz.

Bu asrın idrakine Kur’anın bir dersi olan , yaralı kalplere ve fıtratlara Kur’anın ve sünnetin devalarını sunan Risale-i Nur eserlerinin yabancı dillerdeki bütün tercümeleri ile ilgili kaynakları (pdfler, resimli vecizeler, yabancı dillerdeki online dersler,video kanalları,videolar ve sesler, irtibatlar vb) bir araya getiriyoruz.
Oluşturulan içeriğe tıklayarak ulaşabilirsiniz. Bu ehemmiyetli çalışmaya siz de katkı sunmak isterseniz elinizdeki içerikleri veya linklerini [email protected] adresine gönderebilir, 

İrtibat için :

Âlem-i İslamın Risale-i Nur’a ihtiyacı var

Bediüzzaman Said Nursî’nin “Biz acele ettik, kışta geldik. Sizler cennetasa bir baharda geleceksiniz” müjdesiyle, kökleri Kur’ân-ı Azimüşşana bağlı olan bu ağacın dalları, muhteşem bir tarzda büyüyerek dünyanın dört bir yanına ulaşmıştır.

"Gün gelecek dünya okuyacak"

Hz. Üstad ile birlikte kırlara giderken içimden şöyle geçirdim. ‘Risale-i Nurlar’ı biz yazıp biz okuyoruz, bunları bizden başka kim okuyacak?’ Ben Üstad Hazretleri’nin arkasından yürüyordum, birden Üstad geri dönerek sert bir şekilde, ‘Keçeli, kardaşım göreceksin ben bunları bütün Dünyaya okutturacağım’ dedi ve yoluna devam etti.” O gün Bediüzzaman’ın dediklerini bugün daha iyi anlıyoruz. Risale-i Nur eserleri, dünyanın dört bir yanında yaklaşık elli dile çevrilerek okunmakta. Ve insanlık Risale-i Nur ile imanlarını kurtarmaktadır.

Dilde
'den fazla pdf dosyası
'lerde görsel ve video

Amacımız

Nur eserleri sadece Türkçe olarak ve yalnız Türkiye’de kalmamış, birçok dünya dillerine çevrilmiş ve çevirmeler devam etmektedir. Bizim tespitlerimize göre Türkçe hariç yirmiden fazla dile çeviriler yapılmıştır. Bunun yanında unutulmaması gereken bir husus da özellikle İngilizce ve diğer dünya dillerine yapılan çevirilerden sadece o dili konuşan millet tarafından istifade edilmenin de ötesinde başka insanların da istifade ediliyor olmasıdır.