Suyu Güzelleştiren Mucize Kelimeler​

Suyu Güzelleştiren Mucize Kelimeler

Bilimsel açıklaması ; “Renksiz, tatsız ve kokusuz sıvı bileşik. 2 adet Hidrojen, ve 1 adet Oksijen atomundan oluşur. En küçük canlıdan, en büyüğe kadar tüm canlıların biyolojik yaşamlarını ve faaliyetlerini sağlayan bir sıvıdır.” Şeklinde olan suya, tefekkür boyutuyla bakınca, sıra dışı bir çok  özellik, dikkat çekmeye başlar..

Mesla;

Suyu oluşturan elementlerden

Hidrojen: Yanıcı Gaz

Oksijen: Yakıcı Gaz’dır.

Yanıcı + Yakıcı = Söndürücü olan suyu oluşturur.

Fiziksel ve kimyasal olarak çok özellikler taşıyan suyun halen açıklanamayan bir çok yanı bulunuyor. Örneğin bütün maddeler soğukta sıkışırken su genişliyor. DNA’ları çözen atomları parçalayan billim, suyun çalışma sistemini çözemediğini iddia ediyor.

         Kanımızın %80’i, kemiklerimizin %22’si, kaslarımızın %70’i ve beynimizin %90’ı sudur. Bebekler anne rahminde su içinde yüzerek varlık alemine gelirler. Bütün bunlar tabi ki tesadüf olamaz.

Peki içtiğimiz bir bardak suda kaç adet su molekülü var?

Eğer ayaktaysanız, bir yerlere tutunun derim;

1 bardak suyun 200 gram olduğunu varsayarsak, basit bir hesapla bardağınızı her doldurduğunuzda, içine kabaca 6.6855 × 10^24 adet su molekülü koymaktasınız. 6’nın yanına 24 adet 0 koyacak olursanız, bu sayıyı elde edersiniz. Yani, 1 bardak suyunuzun için de 6.685.500.000.000.000.000.000.000 adet su molekülü vardır!

Nasıl oluyor da bütün bu parçalar bir arada duruyor. İşte burana yine kanunlar devereye giriyor, ve kanun koyucunun suya verdiği iki özellik dha devreye giriyor:

Bunlardan biri Adhezyon,yâni: farklı türdeki moleküllerin birbirini çekmesidir, bir maddenin başka türde bir maddeye yapışmasıdır

Diğeri Kohezyon, yâni; aynı türdeki moleküllerin birbirini çekmesi ve yapişmasıdır, hidrojen bağı nedeniyle su molekülleri birbirini çekerler. Kohezyon  aynı zamanda da yüzey gerilimine neden olur. Bu gözle görülebilir bir etkidir. Mesela bir bardak su, ağzına kadar dolu, hatta ağzını aşmış da olsa,taşmadığı görülür.

Su yüzeyinin yüksek gerilim ve yoğunluğu, boşluk bırakmama eğilimden kaynaklanır. Bu, aynı zamanda suyun damlalar oluşturmasını ve böceklerin suyun üzerinde nasıl yürüdüğünü de açıklar. Hatta suyun yüzeyinde oluşan bu zarımsı özellik, karınca gibi küçük canlılarında suyu, adeta poşetlenmiş gibi taşımalarına vesile olur.

Suyun, temizleme özelliği ve Ebru sanatı gibi aktiviteler hep suyun yüzey gerilimi ile oluşan etkilerdir.

Bazı özellikleri o kadar eşsizdir ki, Bilim ve tefekkür, hayret ile izler. Bunlardan en esrarengiz olanı, oluşturduğu kusursuz yapılardır. Su belli şekillerde kristaller üretir. Bunlara kümeler denir. Bu kümelerin çok ilginç görünümleri vardır. Ve bunlar, herhangi bir etki ile değişirler. Kimyasal maddeler, elektromanyatik radyasyon, ışık, müzik hatta dua onun moleküler yapısında değişiklikler oluşturur. İnsan vücudunda suyun varlığı, özellikle beynimizin %90’ının sudan oluştuğu gerçeğinin karşısında bu dış etkenler ile nasıl şekillendiğini hayal edebilirsiniz.

         İlk kez 1990’ların başında bir japon bilim adamı (Dr.Masaru Emoto) suyun moleküler yapısı ve bu yapıyı etkileyen şeylere karşı araştırmalarda bulundu. bir ilgi duyan Dr. Masaru Emoto, Dört elementten en çok etkiye açık olanın su olduğunu  bilen DR.Masaru, suya zihinsel bir çok uygulamada bulundu ve verilerini  fotoğrafladı.

İçinde, 0.50 cmküp ölçeğinde su bulunan 50 kabın her birini 3 saat boyunca -25 derece dondur. Donmuş örnekleri  alıp 5 derecedeki dolaba koyar ve içerideki kameralar ile fotoğrafları çekilir. Önce içine bilgi koyulmadan ve sonra bilgi koyulmuş, yani suya karşı kelimeler söylenip nefes verilmiş haliyle..

Bu deneyde suyu en kuvvetli bir şekilde temizleyen sözleri bulmayı hedefleyen DR. Masaru, çok sayıda sözcük değil sadece iki kelimenin birleşimi olduğunu öğreniyor: Sevgi ve şükran

Sevgi ve şükran ,suya yansıtılınca en harika kristal oluşuyor. Üstelik dahası, ister Elhamdulillah, ister Thanks, ister merci deyin..Su aynı etkiyi gösteriyor..

Bir mantıkçı olan  Said Nursi, Kur’anın hakikatlarını rasyonel ve objektif bir şekilde izah ettiği külliyatında suyun “Allah’ın ihsan ve rahmetinin arşı, yâni en yüce ve üstün tecelligahı olduğunu, bütün zerratı ile canlılara kaynak olması ve yaşamalarına hizmet etmesi noktalarından olağanüstü nitelikler taşıdığını şöyle ifade eder:

Suyun katrelerinin gördüğü vazifeler, hususan nutfelerin (Rahimdeki hücrelerin) ve çekirdeklerin ve tohumların intibahında ve uyanıp vazife-i fıtriyelerine (yaradılış ile ilgili görevlerine) mazhar olmakta ve gayet acib ve güzel ve hârika o küçücük mahlukların ve yavruların büyük ve gayet intizamlı (düzenli) ve mükemmel vazifelere mazhariyetlerini bütün zîşuura (bilinç sahiplerine)  tebrik ile bârekâllah (hayırlı ve bereketli olsun) dediren ve hadsiz bârekâllah, mâşâallah dedirmeye vesile olmaya lâyık olan o mübareklerin o vaziyetleri; o su unsurunun (elementinin) herbir zerresinin binler Eflatun kadar ilmi ve binler Hakîm-i Lokman kadar hikmeti ve iradesi bulunmak lâzımdır. Bu ise, suyun zerratı adedince muhaldir.

 

Ve su, sadece, “havadan sudan şeyler” değildir, Risale-i Nur Külliyatının derin sularında hakikat hazinesini araştırırken şu bilgilere de ulaşırsınız:

 

SU

Hayatın olduğu her yerde..

Yaratıcısının izniyle her muhtacın imdadına koşar..

İlahî emirle her bir yere girer, medet verir..

Hayata gerekli olan maddeleri yetiştirir..

Burada canlılara süt emziren  bir anne..

Şurada İlahi sanatların dokuyan bir usta..

Orada hayvanata hayat suyunu veren bir şerbetçi…

 

Suyun, sesin fotoğrafını tutmasını adeta hafızaya benzeten  Dr. Masaru şöyle der:   “Suyun huzurlu olduğunu düşünüyorum. Kelimeler suyu etkilediği gibi bizi de etkiliyor.

Bu kelimelerden birisi olan şükretmeyi konuşacağız. Hafızası olan suyu en güzel haline getiriyor. İnsanında % 70 ‘nin su olduğunu düşünürsek. Şükreden bir insanın nasıl güzelleştiğini düşünün. Su öreneğinde olduğu gibi şükür ettikçe hem ruhumuz hem suretimiz güzelleşir.

 

Said Nursi, Kur’anın hakikatlarını tefsir ettiği eserlerinde şükür meselesini de, boşluk kalmayacak şekilde izah etmiş, akla yaklaştırmış, somutlaştırmış ve ispatlamıştır. Şöyleki:

Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyan tekrar ile

Hâlâ şükretmezler mi? Yâsin Sûresi, 36:35, 73.

Şükredenleri elbette mükâfatlandıracağız. Al-i İmrân Sûresi, 3:145. Şükrederseniz nimetimi elbette arttırırım. İbrahim Sûresi, 14:7. Yalnız Allaha kulluk et ve şükredenlerden ol. Zümer Sûresi, 39:66.

gibi âyetlerle göِsteriyor ki, Hâlık-ı Rahmân‘ın, ibâdından istediği en mühim i şükürdür. Furkan-ı Hakîmde gayet ehemmiyetle şükre davet eder.

Evet, Kur’ân-ı Hakîm, nasıl ki şükrü netice-i hilkat gِösteriyor. öyle de, Kur’ân-ı kebîr olan şu kâinat dahi göِsteriyor ki, netice-i hilkat-i âlemin en mühimi şükürdür. Çünkü, kâinata dikkat edilse gِörünüyor ki, kâinatın teşkilâtı şükrü intac edecek bir surette, herbir şey bir derece şükre bakıyor ve ona müteveccih oluyor. Güya şu şecere-i hilkatin en mühim meyvesi şükürdür. Ve şu kâinat fabrikasının çıkardığı mahsulâtın en âlâsı şükürdür.

 Ne güzel diyor Peygamber Efendimiz (SAV); “Kanaat eden en çok şükredenlerden sayılır”. [İbni Mace]

Öyle ise bütün kainatı ve bütün güzellikleri ve bütün sevgileri kalbimizde hissederek bir “ELHAMDÜLİLLAH”diyelim..

yani: “Ne kadar hamd ve medh varsa, kimden gelse, kime karşı da olsa, ezelden ebede kadar hastır ve lâyıktır o Zât-ı Vâcib-ül Vücud’a ki, Allah denilir.”

 

 

Sağlam düşünce ve inanç sahipleri için yeryüzünde açık deliller vardır.

Hatta kendinizde de. Hiç görmüyor musunuz?

Zâriyât Suresi – 20-21

Tavsiye Edilen Yazılar

Henüz yorum yapılmamış, sesinizi aşağıya ekleyin!


Bir Yorum Ekle

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir